Publikacje » Prowadzenie działalności » Sami przeciwdziałajmy zjawisku uodpornienia chwastów

Sami przeciwdziałajmy zjawisku uodpornienia chwastów

6 Lipca 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

Duża liczba już wycofanych substancji aktywnych oraz prognoza dalszych ograniczeń stosowania niektórych środków ochrony roślin powoduje znaczne ograniczenie rozwiązań do walki z chwastami, chorobami i szkodnikami. W takich warunkach szczególnie ważne jest wprowadzenie przemyślanej strategii ochrony łanu rośliny uprawnej, która nie tylko będzie zakładała rotację produktami (nazwami handlowymi poszczególnych produktów), ale również zmianę substancji aktywnych. Optymalnym rozwiązaniem strategii przeciwdziałania odporności chwastów, szkodników czy patogenów jest rotacja mechanizmami działania substancji aktywnych wchodzących w skład pojedynczych produktów, mieszanin formulacyjnych oraz wielkoskładnikowych mieszanin opryskowych.

Ostrzeń polny 

Problem odporności chwastów nie jest zjawiskiem nowym i nie dotyczy tylko współczesnego rolnictwa – pierwsze światowe doniesienia o braku wrażliwości chwastów na substancje aktywne stwierdzono w latach 70-tych XX w. Znaczenie problemu odporności chwastów na działanie substancji aktywnych rośnie, problem ten według oficjalnych danych dotyczy już 70 państw z całego Świata. Jednak pomimo dużego zasięgu jest on zróżnicowany – nasila się wraz z niewłaściwą intensywnością stosowania środków ochrony roślin oraz prowadzeniem różnego rodzaju uproszczeń w agrotechnice. Chwasty odporne występują w ponad 90 uprawach, wyróżnia się również około 500 biotypów, które wykształciły odporność na przynajmniej jeden mechanizm działania.

Natomiast w Polsce pierwszym gatunkiem chwastu, dla którego stwierdzono brak skuteczności chwastobójczej było przymiotno kanadyjskie – odporność została potwierdzona w 1983 roku. Od tego czasu do dnia dzisiejszego upłynęło 37 lat, w których liczba gatunków chwastów odpornych na przynajmniej jeden mechanizm działania wzrosła do 25 biotypów. Obecne doniesienia ze środowiska naukowego wskazują, że liczba ta w najbliższych latach może ulec zwiększeniu. W dobie malejącej liczby substancji aktywnych prowadzenie strategii przeciwdziałania odporności może być trudne i będzie wymagało współpracy przedstawicieli świata nauki, praktyki oraz przedstawicieli firm fitofarmaceutycznych. 

Chwastnica jednostronna

Jakie mogą być przyczyny powstawania odporności chwastów?

Zbyt dużym uproszczeniem jest wskazanie, że za odporność chwastów indukowana jest tylko przez...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online