Publikacje » Prowadzenie działalności » Rolnicza choroba zawodowa

Rolnicza choroba zawodowa

6 Stycznia 2019
źródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Za rolniczą chorobę zawodową może być uznana tylko ta, która jest objęta wykazem chorób zawodowych. Podejrzenie takiej dolegliwości zgłasza się właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz inspektorowi pracy. Jeśli nie zgadzamy się z treścią orzeczenia lekarskiego, możemy wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Po otrzymaniu decyzji stwierdzającej wystąpienie choroby zawodowej rolnik może złożyć do KRUS-u wniosek o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej oraz wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

Za rolniczą chorobę zawodową - zgodnie z art. 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - uważa się chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba ta jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Zatem uznaną za chorobę zawodową rolnika uznana może być tylko ta, która jest objęta wykazem chorób zawodowych. Wykaz dostępny jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (link). W wykazie tym znajdziemy łącznie 26 chorób i grup chorobowych, w tym m.in. (lista niekompletna): pylice płuc, astma oskrzelowa, ostre uogólnione reakcje alergiczne, byssinoza, beryloza, alergiczny nieżyt nosa, nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi, niektóre...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online