Publikacje » Prowadzenie działalności » Rejestrem w przedsiębiorców

Rejestrem w przedsiębiorców

7 Grudnia 2020
źródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Ministerstwo Rolnictwa chce utworzyć system, w którym przez dziesięciolecia będą przechowywane informacje, kto sprzedał zgniłą marchewkę

Powstanie centralny rejestr podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych. Będzie go prowadził główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Szkopuł w tym, że zdaniem ekspertów mało która publiczna baza jest tak bezsensownie i antyobywatelsko obmyślona.

Ogrom danych

Centralny rejestr ma powstać na mocy art. 12a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Projekt nowelizacji przedłożyło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W uzasadnieniu projektodawca wskazuje, że dziś jeden podmiot może być wpisany do różnych niepowiązanych ze sobą ewidencji i rejestrów prowadzonych przez IJHARS. „Usystematyzowanie zasad gromadzenia i przetwarzania danych na temat podmiotów kontrolowanych lub nadzorowanych przez IJHARS pozwoli na precyzyjniejszą analizę ryzyka i profilowanie podmiotów do planowanych kontroli wykonywanych na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub przepisów odrębnych” – czytamy.

Tyle że zakres gromadzonych danych oraz czas ich przechowywania będzie dotychczas niespotykany. Zwrócił na to uwagę Jacek Strzelecki, ekspert ds. prawa bezpieczeństwa żywności (więcej w ramce obok). W rejestrze gromadzone bowiem będą m.in. dane o kontrolach i ich wynikach oraz karach. Będą też wpisywane dane wrażliwe, jak imię i nazwisko, numer PESEL albo NIP, albo numer paszportu w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL. Co ważne, dane osobowe zawarte w centralnym rejestrze będą mogły być przetwarzane przez okres 25 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie z tego rejestru.

– Jedną z podstawowych zasad ochrony danych osobowych, ale przede wszystkim wynikających z konstytucji, jest to, że informacje na temat obywateli nie mogą być przechowywane dłużej niż to konieczne. 25-letni okres retencji danych zawartych w rejestrze budzi pod tym kątem ogromne wątpliwości. Nie wiem, do czego może być w 2045 r. potrzebna informacja, że w 2020 r. Iksiński produkował i...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online