Publikacje » Prowadzenie działalności » Raport z rynku zbóż i oleistych - PAŹDZIERNIK

Raport z rynku zbóż i oleistych - PAŹDZIERNIK

2 Listopada 2021

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | PAŹDZIERNIK 2021

POLSKA WIADOMOŚCI RYNKOWE

EKSPORT ZBÓŻ OGÓŁEM Z KRAJU W PIERWSZYCH 2 MIESIĄCACH BIEŻĄCEGO SEZONU 2021/22 (LIPIEC-SIERPIEŃ) ZBLIŻONY DO WIELKOŚCI EKSPORTU W TYM SAMYM OKRESIE POPRZEDNIEGO SEZONU

Według wstępnych danych, w pierwszych 2 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 (lipiec-sierpień), eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 954 tys. ton wobec 946 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł około 305 tys. ton, żyta – 131 tys. ton, pszenżyta – 113 tys. ton, kukurydzy – 192 tys. ton, owsa – 40 tys. ton, a jęczmienia – 174 tys. ton. Z kolei, w pierwszych 2 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 (lipiec-sierpień) eksport rzepaku z kraju wyniósł około 112 tys. ton wobec 160 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Według wstępnych danych, w pierwszych w 2 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 import zbóż ogółem wyniósł ponad 121 tys. ton wobec 215 tys. ton sprowadzonych do kraju w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, import pszenicy wyniósł ponad 85 tys. ton, jęczmienia – 17 tys. ton, kukurydzy – 11 tys. ton, a żyta – 6 tys. ton. W pierwszych 2 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22, import rzepaku do kraju wyniósł ponad 96 tys. ton wobec 100 tys. ton sprowadzonych do kraju w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Eksport i import zbóż i oleistych z/do Polski w pierwszych 2 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 (lipiec-sierpień) kształtował się następująco (tys. ton)

 

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Notowana w ostatnich dniach wyraźna poprawa pogody wpłynęła na przyspieszenie zbiorów kukurydzy na ziarno. W końcu tygodnia, zaawansowanie zbiorów w skali kraju można szacować na ponad 50%. Największe zaawansowanie prac żniwnych notuje się w centrum kraju, a także na południowym-zachodzie i zachodzie (Opolszczyzna, Dolny Śląsk, Wielkopolska). Kukurydziane żniwa przyspieszyły także na południowym-wschodzie (Lubelszczyzna, Podkarpacie, Ziemia Świętokrzyska). W związku ze sprzyjającą pogodą, kolejne dni powinny przynieść dalsze, wyraźne przyspieszenie zbiorów tego zboża.

Meldunki żniwne wskazują na zadowalające plony kukurydzy i dobrą jakość ziarna. Jak na razie nie notuje się problemów z podwyższonymi DON-ami. 

Na rynku w dalszym ciągu notuje się wyraźnie uszczuploną podaż praktycznie wszystkich zbóż. Ziarno trudno kupuje się od rolników, ale także od firmy handlowych. Słaby handel dotyczy także kukurydzy suchej, która z reguły jest magazynowana przez rolników oraz firmy zajmujące się skupem i suszeniem kukurydzy mokrej. 

Zważywszy na trwające kukurydziane żniwa, wytwórnie pasz koncentrują się na zakupie kukurydzy mokrej oraz suchej, której ceny są niższe od cen pszenicy paszowej. Niemniej jednak, ceny kukurydzy mokrej trzymają się mocno i zawierają się w przedziale od 590 PLN/t na Podkarpaciu nawet do 720 PLN/t na zachodzie i północy kraju.

W końcu października br., ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna - 1050-1200 PLN/t,

- pszenica paszowa - 1000-1120 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne – 900-1000

- żyto paszowe – 860-900 PLN/t,

- pszenżyto - 900-980 PLN/t,

- jęczmień paszowy – 900-960 PLN/t,

- owies – 800-900 PLN/t,

- kukurydza – 900-1050 PLN/t,

- kukurydza mokra – 580-720 PLN/t, 

- rzepak – 2950-3150 PLN/t.

EKSPORT/IMPORT:

Tempo eksportu zbóż drogą morską pozostawia sporo do życzenia. Uszczuplona rynkowa podaż ziarna powoduje, iż firmy handlowe kupują mało zbóż z przeznaczeniem na eksport. Ponadto, ceny portowe nie są konkurencyjne w porównaniu do cen zbóż oferowanych przez młyny i wytwórnie pasz na rynku wewnętrznym. 

W październiku br. eksport pszenicy przez porty zbliżył się do 200 tys. ton. W końcu miesiąca, tempo załadunków pszenicy na statki przyspieszyło. Poza pszenicą, przedmiotem eksportu są także niewielkie partie pozostałych zbóż. Wiele wskazuje na to, iż w listopadzie br. eksport pszenicy drogą morską także będzie stosunkowo nieduży. W kolejnych tygodniach, należy liczyć się natomiast ze wzrostem wywozu kukurydzy. 

Dalszy wzrost cen zbóż na MATIFie oraz notowanie osłabienie złotego do głównych walut wspiera ceny ziarna oferowane przez eksporterów z dostawą do portów.

Ceny ziarna zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów ponownie w końcu miesiąca kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online