Publikacje » Prowadzenie działalności » Nie rezygnujmy z odrębnego systemu dla rolników

Nie rezygnujmy z odrębnego systemu dla rolników

18 Listopada 2019
źródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Aleksandra Hadzik: Postulat o powiązaniu wysokości składek z dochodem gospodarstw jest racjonalny i warto byłoby się nim zająć

Od października osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą starać się o 500 plus dla niepełnosprawnych. ZUS na bieżąco informuje o postępach dotyczących złożonych wniosków oraz zrealizowanych wypłat. Jak to wygląda z perspektywy KRUS?

Wypłacamy to świadczenie od pierwszych dni października, poza ustawowymi terminami płatności. Obecnie mamy ponad 160 tys. złożonych wniosków. Biorąc pod uwagę, że liczba naszych beneficjentów jest niższa niż w ZUS, jest to spora grupa osób.

Ile decyzji przyznających to świadczenie już zapadło?

Wydaliśmy już ponad 56 tys. pozytywnych decyzji i wypłaciliśmy świadczenia na łączną kwotę ponad 32 mln zł.

ZUS wielokrotnie podkreślał, że obsługa organizacyjna nowego świadczenia to spore wyzwanie. Czy KRUS ma pod tym względem łatwiej, biorąc pod uwagę mniejszą liczbę beneficjentów?

Dla nas to także duże obciążenie. Zgłosiło się ok. 50 tys. osób, które posiadały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pozostałe muszą stawić się przed komisją lekarską, która wyda odpowiedni dokument. To jest dodatkowa praca dla naszych lekarzy orzeczników i samych pracowników, którzy wniosek muszą wprowadzić, zarejestrować i później przygotować decyzję. Od końca października mamy też możliwość internetowego składania wniosków. Zabiegali o to sami ubezpieczeni. Wielu z nich doskonale funkcjonuje na co dzień w domu, ale osobista wizyta w placówce często przekracza ich możliwości fizyczne.

Czy KRUS, tak jak ZUS, ma problem z orzecznikami?

Nie nazwałabym tego problemem. Wydłużył się czas oczekiwania na orzeczenia lekarskie, nie ma to jednak wpływu na czas wydawania decyzji. Wszystkie decyzje wydawane są terminowo.

Ile trzeba czekać na decyzję?

W przypadku świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych wydawana jest ona w terminach krótszych niż miesiąc.

Dużo osób zgłosiło się do KRUS po świadczenie „Mama 4 Plus”?

Od momentu wejścia w życie nowych regulacji wpłynęło 1600 wniosków, a od 1 marca 2019 r. przyznaliśmy 885 świadczeń. Wśród wnioskodawców są kobiety posiadające nawet 14 dzieci. Nasza najstarsza świadczeniobiorczyni skończyła 88 lat. Największy wpływ wniosków odnotowaliśmy na terenie Małopolski i Mazowsza. Rozpoznajemy je na bieżąco. Matczyną emeryturę otrzymują tylko osoby, które mają zaliczone jakiekolwiek okresy składkowe w KRUS.

Czy są wśród nich mężczyźni?

Nie, wynika to przede wszystkim z modelu rodziny, jaki dominuje na wsi. Przepisy zostały też tak skonstruowane, że ojcom prawo do...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online