Publikacje » Prowadzenie działalności » Magazyn środków ochrony roślin

Magazyn środków ochrony roślin

13 Października 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

Liczba i terminy prac w gospodarstwie sprawiają, że w sezonie często brakuje czasu na uporządkowanie wszelkich spraw związanych z magazynowaniem i przechowywaniem środków ochrony roślin. Sięgamy po potrzebny w danej chwili środek, odmierzamy daną ilość i odstawiamy. Późnojesienne i zimowe dni mogą być zatem doskonalą porą na „ogarnięcie” magazynu środków ochrony roślin.

Szafka, pomieszczenie, czy odrębny obiekt?
Magazyn środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania przez profesjonalnych użytkowników powinien znajdować się w każdym gospodarstwie i być dostosowany do potrzeb gospodarstwa, jego wielkości i intensyfikacji produkcji. Podczas jego organizowania należy wziąć pod uwagę wszelkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin z wyłączeniem tych, zawierających makroorganizmy.
W niewielkim areałowo gospodarstwie, z klasycznym zmianowaniem wystarczy do tego celu dostosować szafkę, która pomieści wszystkie niezbędne do produkcji środki ochrony roślin oraz podstawowe elementy ochrony osobistej, a także wagę i miarki niezbędne do ustalenia odpowiedniej dawki środka. Szafka powinna znajdować się w miejscu: 

  • gwarantującym stabilność ustawienia, 
  • ogrzewanym (ale nie może stać blisko źródła ciepła), 
  • odległym od wszelkich systemów kanalizacyjnych i przewodów elektrycznych. 

Musi mieć drzwi zamykane na klucz lub kłódkę – generalnie system i sposób zamknięcia powinien zapewnić, że przechowywane w szafce produkty nie będą dostępne dla osób trzecich. Zaleca się aby jej półki były wykonane z materiału dającego się łatwo oczyścić, niechłonącego płynów (płynnych środków ochrony roślin po rozszczelnieniu opakowania, czy roztworu używanego do mycia powierzchni), szybko obsychającego. Miejsce ustawienia szafki i sama szafka oraz jej zawartość powinny być trudno dostępne dla osób niepowołanych (np. dzieci). Z myślą o dzieciach, jej wygląd zewnętrzny musi być mało atrakcyjny, niewzbudzający nadmiernego zainteresowania. 
W przypadku gospodarstwa wielkopowierzchniowego, w którym zużywa się różnorodne środki ochrony roślin, w dość dużych ilościach, powinny być one przechowywane w wyodrębnionym pomieszczeniu w obrębie zabudowania gospodarczego albo nawet magazyn należy zlokalizować w specjalnie do tego celu przeznaczonym budynku/obiekcie. Miejsca lub obiekty użytkowane jako magazyn środków ochrony roślin powinny być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych, chyba że środki te są przechowywane na utwardzonej nawierzchni z betonu szczelnego lub z innych trwałych materiałów izolacyjnych, które są nieprzepuszczalne dla cieczy. 
Profesjonalne pomieszczenie magazynowe, w którym przechowuje się środki ochrony roślin przeznaczone do użycia przez profesjonalistów musi więc...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online