Publikacje » Prowadzenie działalności » Koniec z marnowaniem żywności, przynajmniej w teorii

Koniec z marnowaniem żywności, przynajmniej w teorii

27 Lutego 2020
źródło: https://www.gazetaprawna.pl

Już od najbliższej niedzieli właściciele sklepów, którzy będą wyrzucali jedzenie, zapłacą kary. Branża jednak jest dobrze przygotowana do nowych wymogów

1 marca 2020 r. zaczną obowiązywać kluczowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1680). Czyli te o karach za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Wynika to z klarownego art. 21 ustawy, zgodnie z którym „ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5–14, które wchodzą w życie pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia”. Czyli właśnie za kilka dni.

 

Umowa na żywność

Spore sieci handlowe zobowiązane zostały do zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności z organizacjami pozarządowymi dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego. Oddawać będzie należało produkty nadal nadające się do spożycia, np. z uszkodzonymi opakowaniami lub krótkim terminem ważności. Nie ma mowy o przekazywaniu tego, co już przeterminowane lub zepsute.

Koniec z marnowaniem żywności. Oddawać będzie należało produkty nadal nadające się do spożycia, np. z uszkodzonymi opakowaniami lub krótkim terminem ważności.

Jeśli sprzedawca żywności nie przekaże, a ta się zmarnuje, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty na rachunek organizacji, z którą zawarł umowę.

Stawka opłaty wynosić będzie 10 gr za 1 kg zmarnowanej żywności. Za niezawarcie umowy z żadną organizacją będzie nakładana kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł, a opłata i tak będzie musiała zostać uiszczona. Z tą różnicą, że na...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online