Publikacje » Prowadzenie działalności » Emerytura z ZUS wykluczy składki na KRUS

Emerytura z ZUS wykluczy składki na KRUS

14 Listopada 2019
źródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Kasa rolnicza stwierdziła ustanie wobec mnie ubezpieczenia społecznego od 14 października 2019 r. Jednocześnie otrzymałem wezwanie do zapłaty składek za minione miesiące. Czy ta decyzja KRUS jest prawidłowa, skoro ZUS przyznał mi prawo do emerytury od 1 sierpnia?

Analiza podanego zapytania wymaga odniesienia się do stosownych regulacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przytoczenia wymagają ogólne regulacje prawne dotyczące tego ubezpieczenia. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

  • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;
  • domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Z kolei jak wynika z art. 16 ust. 1 ustawy, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy m.in.:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online