Publikacje » Prowadzenie działalności » Ekonomiczne podsumowanie miesiąca - LIPIEC

Ekonomiczne podsumowanie miesiąca - LIPIEC

2 Sierpnia 2021
źródło: http://sparkspolska.com/

Ekonomiczne podsumowanie lipca. Ceny zbóż i oleistych.

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE | POLSKA - UE - ŚWIAT |

GUS: TEGOROCZNE ZBIORY ZBÓŻ PODSTAWOWYCH BĘDĄ MNIEJSZE NIŻ W 2020 ROKU, WZROST ZBIORÓW RZEPAKU

GUS przewiduje tegoroczne zbiory zbóż podstawowych (pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe) na poziomie 27,4 mln ton, tj. o 1,2 mln ton (o 4%) mniej od produkcji osiągniętej przed rokiem. GUS wstępnie ocenia zbiory zbóż podstawowych ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi na 21 mln ton (-7% rok do roku), a zbóż jarych na 6,3 mln ton (+8%).

GUS tradycyjnie nie podał prognozy tegorocznych zbiorów kukurydzy na ziarno w kraju. Niemniej jednak, według naszych przewidywań, tegoroczna produkcja kukurydzy w kraju może ponownie być bardzo wysoka i znacznie przekroczyć 6 mln ton w związku z wyraźnym zwiększeniem areału uprawy kukurydzy na ziarno do blisko 1 mln ha, co potwierdziły dane ze Spisu Rolnego 2020. 

Według naszych prognoz z lipca br., łączne zbiory zbóż podstawowych (wraz z mieszankami zbożowymi) oraz kukurydzy w 2021 roku wyniosą około 32,8 mln ton, tj. o 3% mniej niż zebrano w 2020 roku. Z tej wielkości, zbiory zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi oceniamy na 26,1 mln ton, tj. o 4,7% mniej od produkcji osiągniętej w 2020 roku.

Według prognoz GUS z końca lipca br., areał zbiorów rzepaku w kraju w 2021 roku wynosi około 1 mln ha i jest o 2% większy niż w poprzednim roku. GUS prognozuje tegoroczne zbiory rzepaku na 3,2 mln ton, tj. o 4% więcej od ubiegłorocznych zbiorów. Niniejsza prognoza zbiorów rzepaku w kraju jest zbieżna z naszymi przewidywaniami.

Prognoza zbiorów zbóż i rzepaku w Polsce w 2021 roku na tle wielkości produkcji w poprzednich latach przedstawia się następująco (mln ton)

ŻNIWA 2021: TRWAJĄ ZBIORY ZBÓŻ I RZEPAKU W KRAJU 

Szacujemy, iż na dzień 30/07 zboża podstawowe w skali kraju zebrano z ponad 25% areału uprawy. Zbiory rzepaku ozimego przekroczyły półmetek. Prace żniwne są najbardziej zaawansowane na południu kraju, gdzie zbiory jęczmienia ozimego są już w końcowej fazie i tam rolnicy prowadzą zbiory pozostałych zbóż (pszenicy, żyta, pszenżyta). Zbiory także trwają w pozostałych częściach kraju. Jakość ziarna jest mocno zróżnicowana i zależna od okresu wegetacji i ilości wody w glebie. Na obecnym etapie żniw, głównym problemem jest niska gęstość ziarna jęczmienia. Słaba jest także gęstość zbieranego owsa. Po czerwcowych upałach, w wielu regionach zboże za szybko dojrzało, stąd też ziarno jest często drobne i niewykształcone. Wiele wskazuje na to, iż tegoroczne plony i zbiory zbóż będą niższe od tych spodziewanych przed rozpoczęciem żniw.

W kraju trwają także zbiory rzepaku ozimego, które w skali kraju przekroczyły półmetek. Z sygnałów płynących z terenu wynika, iż wielu regionach kraju rolnicy osiągają umiarkowane plony rzepaku, zazwyczaj w przedziale 30-35 dt/ha, niższe od spodziewanych przed żniwami. Wyższe od oczekiwanego jest natomiast zaolejenie nasion, średnio około 41%.

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

W odniesieniu do tegorocznego ziarna, obecnie przedmiotem handlu jest przede wszystkim jęczmień ozimy i rzepak. Z racji małego zaawansowania żniw, podaż pozostałych zbóż jest na razie mocno uszczuplona. Ponadto, wielu producentów decyduje się na przechowanie ziarna. Ceny oferowane za jęczmień paszowy przez większość przetwórców/podmioty skupowe kształtują się obecnie na poziomie 690-750 PLN/t. Firmy handlowe wysyłają jęczmień w ramach wcześniej zawartych kontraktów do Niemiec.

W końcu lipca br., ceny ziarna na rynku krajowym ze zbiorów 2021 z dostawą kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna - 800-880 PLN/t,

- pszenica paszowa - 750-880 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne – 620-680

- żyto paszowe - 620-670 PLN/t,

- pszenżyto - 700-770 PLN/t,

- jęczmień paszowy - 690-750 PLN/t,

- owies – 570-600 PLN/t,

- kukurydza - 920-990 PLN/t (zbiór 2020).                                                     

Z kolei, w końcu tygodnia ceny rzepaku oferowane...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online