Publikacje » Prowadzenie działalności » Ekonomiczne podsumowanie kwietnia. Raport rynkowy - zboża i oleiste.

Ekonomiczne podsumowanie kwietnia. Raport rynkowy - zboża i oleiste.

2 Maja 2021
źródło: http://sparkspolska.com/

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE 

| POLSKA - UE - ŚWIAT | 

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

 

GUS: PRZEZIMOWANIE ROŚLIN OZIMIN PRAKTYCZNIE BEZ STRAT, AREAŁ ZASIEWÓW ZBÓŻ OZIMYCH POD ZBIORY 2021 ZBLIŻONY DO UBIEGŁOROCZNEGO

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym,praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki temperatury w styczniu i lutym (lokalnie poniżej -20°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.

Oceniając stan upraw w końcu zimy można było stwierdzić, że są one w dobrej kondycji, a uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.

Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec III dekady marca, a warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych. Lokalnie w drugiej połowie marca, a na znacznym obszarze kraju dopiero w pierwszej połowie kwietnia przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Chłodne dni i noce w kwietniu hamowały wschody zbóż jarych oraz spowalniały wegetację zbóż ozimych, rzepaku i trwałych użytków zielonych. Występujące przymrozki obniżały także skuteczność wiosennego zwalczania chwastów na plantacjach ozimin.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie ub.r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2021 roku zasiano ponad 4,4 mln ha, tj. na poziomie roku ubiegłego, z tego: 

  • pszenicy ozimej zasiano ponad 2,0 mln ha, 
  • żyta ok. 0,9 mln ha, 
  • pszenżyta ozimego ok. 1,1 mln ha, 
  • jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha, 
  • mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,09 mln ha. 

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS szacuje na ponad 0,8 mln ha. 

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ok. 78% powierzchni pszenicy ozimej, ok. 82% powierzchni żyta, 77% powierzchni jęczmienia ozimego, 84% powierzchni pszenżyta ozimego, 83% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych i ponad 83% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego.

KOMENTARZ SPARKS POLSKA:

W odniesieniu do powierzchni zasiewów ozimin pod zbiory w 2021 roku, dziwi mały areał zasiewów rzepaku ozimego podany przez GUS. Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 roku rzuciły bowiem nowe światło na wielkość areału zasiewów rzepaku w kraju. Według udostępnionych danych GUS, powierzchnia zasiewów rzepaku pod zbiory w 2020 roku wyniosła aż 977 tys. ha.

Powierzchnia zasiewów głównych upraw rolnych w Polsce w 2020 roku na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na tle areału w latach poprzednich przedstawiały się następująco (tys. ha):

W związku ze spodziewanym zwiększeniem powierzchni zasiewów rzepaku pod zbiór w 2021 roku należy założyć, iż łączny areał uprawy rzepaku może być znacznie większy od oceny GUS i wynosić około 990 tys. ha. 

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Kwiecień nie przyniósł zmian na rynku zbóż. W całym kraju, rynkowa podaż praktycznie wszystkich zbóż pozostaje wyraźnie uszczuplona. Rosnące ceny zbóż nie sprzyjają handlowi ziarnem. Ponadto, obawy o wpływ niesprzyjających warunków pogodowych panujących w kraju w II połowie kwietnia (niskie temperatury i przymrozki) na tempo wegetacji i stan upraw dodatkowo zniechęciły rolników do sprzedaży ziarna. Należy także podkreślić, iż wiele gospodarstw (szczególnie mniejszych rolników) oraz firm handlowych nie ma już ziarna na stanach magazynowych.

Prognozowane stopniowe ocieplenie w pierwszych dniach maja spowoduje, iż wielu rolników gremialnie przystąpi do siewów kukurydzy, co będzie utrudniało handel zbożem w I połowie maja br.

Zwyżkujące ceny zbóż na giełdach światowych i notowana wyraźnie uszczuplona podaż ziarna w kraju wpływają na umacnianie się cen zbóż zarówno z dostawą do portów jak i na rynku wewnętrznym. W związku ze wzmożonym eksportem ziarna, w kolejny sezon 2021/22 wejdziemy bowiem z mocno uszczuplonymi zapasami zbóż, co będzie stanowiło silne wsparcie cen ziarna w kraju na przednówku. 

Należy jednak zaznaczyć, iż szalejący wirus ptasiej grypy w centrum kraju nieco ograniczy popyt na zboża w końcu sezonu. Od początku roku do 21 kwietnia br. w Polsce potwierdzono 225 ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Najtrudniejsza sytuacja pod względem opanowania szerzenia się wirusa nadal jest w woj. mazowieckim (powiat żuromiński), czyli w polskim zagłębiu produkcji drobiu. Na tym terenie jest skumulowanych nieco ponad 600 stad, w których było utrzymywanych ok. 75 mln szt. drobiu. W bieżącym roku, grypa ptaków doprowadziła do konieczności utylizacji ponad 5,5 mln sztuk drobiu, z czego aż 3,05 mln sztuk w woj. mazowieckim. 

W końcu miesiąca ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe z dostawą przedstawiały się następująco:

  • pszenica konsumpcyjna – 910-980 PLN/t,
  • pszenica paszowa –...
Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online