Publikacje » Prowadzenie działalności » Czy nabycie od małżonka produktów rolnych będzie podlegało VAT

Czy nabycie od małżonka produktów rolnych będzie podlegało VAT

20 Lipca 2020
źródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Posiadamy wraz z mężem wspólne gospodarstwo rolne. Mąż – w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa – jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku, natomiast ja jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w innym zakresie, tj. sprzedaży karmy dla zwierząt domowych, realizowanej wysyłkowo przez internet oraz w stacjonarnym sklepie. Czy mogę nabywać od męża produkty rolne na potrzeby mojej działalności? Czy transakcje te mogą być udokumentowane wystawianymi przeze mnie fakturami VAT RR? Czy mogę z nich odliczyć VAT?

Aby miała miejsce dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, konieczne jest, aby wystąpiły dwie strony, między którymi może dojść do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W sytuacji opisanej w pytaniu małżonkowie prowadzą dwie odrębne działalności. Mąż – jako rolnik ryczałtowy zwolniony od VAT – prowadzi działalność rolniczą, natomiast żona – jako czynny podatnik VAT – pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym na szczególną uwagę zasługuje tu gospodarstwo rolne stanowiące współwłasność małżeńską i prowadzone przez obojga małżonków. Zgodnie z art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne (a także gospodarstwo leśne lub rybackie) za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż ww. przypadkach. W świetle przepisów o VAT działalność rolnicza wykonywana w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego może być więc prowadzona przez oboje małżonków, lecz za podatnika VAT uznaje się tylko jednego z nich. W opisanej sytuacji jest nim mąż, który jako...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online