Publikacje » Prowadzenie działalności » Branżowy raport rynkowy - WRZESIEŃ

Branżowy raport rynkowy - WRZESIEŃ

2 Października 2022

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | WRZESIEŃ 2022

POLSKA - WIADOMOŚCI RYNKOWE

ZBIORY 2022: GUS WSKAZUJE NA WYŻSZE TEGOROCZNE ZBIORY ZBÓŻ OGÓŁEM ORAZ RZEPAKU OD TYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2021 ROKU.

W końcu września br., GUS podał przedwynikowy (drugi) szacunek produkcji głównych upraw ­rolnych w 2022 roku, które przedstawiają się następująco:

- zbiory zbóż ogółem ocenia się na 36,0 mln ton, tj. o ok. 4% więcej od zbiorów ubiegłorocznych: 

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,7 mln ton, tj. o ok. 15% więcej od zbiorów ubiegłorocznych; 

- zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,1 mln ton, tj. o ok. 15% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym; 

- zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,6 mln ton, tj. o ok. 11% mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 r.

Z kolei, GUS przewiduje zbiory kukurydzy na ziarno w bieżącym roku na kolejnym z rzędu rekordowym poziomie około 8,7 mln ton, przy areale zbiorów rzędu 1,2 mln ha i średnich plonach na poziomie 73,4 dt/ha. 

Tabela 1. Szacunek przedwynikowy GUS. Powierzchnia, plony i zbiory głównych upraw w 2022 roku.

Komentarz: Wiele wskazuje na to, iż tegoroczna produkcja kukurydzy będzie wyraźnie mniejsza od ocen GUS w związku z niższymi plonami, ale biorąc pod uwagę dalsze znaczne zwiększenie areału uprawy kukurydzy na ziarno, zbiory tego zboża mogą się ukształtować na poziomie około 7,5-7,7 mln ton wobec około 7,3 mln ton zebranych w 2021 roku.

POLSKA RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

W końcu września br. handel ziarnem zbóż na rynku krajowym nieco się ożywił, ale w dalszym ciągu trudno mówić o wyraźnym wzroście rynkowej podaży ziarna. Niemniej jednak, na rynku notuje się większe obroty ziarnem pszenicy, pszenżyta i jęczmienia. Na rynku trwa jednak wyczekiwanie na tegoroczne ziarno kukurydzy, którego główne zbiory rozpoczną się później niż oczekiwano.

Zbiory kukurydzy na ziarno lokalnie rozpoczęto na południu, południowym-zachodzie i zachodzie kraju. Osiągane plony są jednak słabe gdyż zbiory dotyczą kukurydzy uprawianej na gorszych stanowiskach glebowych. Ziarno zbierane na południu kraju charakteryzuje się dużą wilgotnością. W wielu regionach, kukurydza nie jest jeszcze dojrzała i główny zbiór raczej nie rozpocznie się wcześniej niż ok. 10 października. W zależności od regionu kraju, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) kształtują się obecnie w przedziale 800-910 PLN/t, DAP z dostawą w październiku/listopadzie br. 

W końcu miesiąca, notowany wzrost cen zbóż na giełdach światowych, a także wyraźne osłabienie złotego do głównych walut i zwyżka cen oferowanych za ziarno z dostawą do portów wpłynęły na umocnienie cen zbóż oferowanych na rynku krajowym.

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż ze zbiorów lat 2021-2022 z dostawą kształtowały ją się następująco (wg stanu na 30 września br.):

- pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 1530-1620 PLN/t,

- pszenica paszowa – 1520-1560 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne – 1150-1280 PLN/t,

- żyto paszowe – 1100-1200 PLN/t,

- jęczmień paszowy – 1250-1350 PLN/t,

- pszenżyto - 1300-1380 PLN/t,

- owies paszowy - 1050-1200 PLN/t,

- kukurydza - 1380-1450 PLN/t,

- kukurydza mokra (30% wilgotności) – 800-910 PLN/t,

- rzepak – 2900-3000 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

Szacujemy, iż we wrześniu br. eksport pszenicy przez porty w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów nieznacznie przekroczył 200 tys. ton. Wyraźnie słabszy niż w poprzednich miesiącach był eksport kukurydzy. Spowolnienie wywozu pszenicy spodziewane jest w październiku br. w związku z utrzymującą się konkurencją ze strony Rosji oraz Ukrainy. Niemniej jednak, notowany wzrost cen pszenicy na MATIFie w ostatnich 2 tygodniach wygenerował więcej ofert sprzedaży pszenicy na eksport z takich krajów jak Czechy, Polska i kraje bałtyckie.

W końcu września br., notowany wzrost cen zbóż na giełdach światowych, a także wyraźne osłabienie złotego do dolara wpłynął na sporą zwyżkę cen oferowanych za ziarno (głównie pszenicy) z dostawą do portów.

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online