Publikacje » Prowadzenie działalności » Branżowy raport rynkowy - KWIECIEŃ

Branżowy raport rynkowy - KWIECIEŃ

2 Maja 2022

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | KWIECIEŃ 2022

POLSKA - WIADOMOŚCI RYNKOWE

ZBIORY 2022: PRZEZIMOWANIE UPRAW OZIMYCH PRAKTYCZNIE BEZ STRAT

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS w lutym i marcu br. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki temperatury powietrza w pierwszej dekadzie stycznia (lokalnie poniżej -15°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie. 

Ocena stanu roślin ozimych zasianych jesienią 2021 r. pod zbiory w 2022 r.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2022 r. zasiano ok. 4,6 mln ha, tj. o 0,6% więcej niż w roku ubiegłym, z tego:

- pszenicy ozimej zasiano ponad 2,1 mln ha,

- żyta ponad 0,8 mln ha,

- pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha,

- jęczmienia ozimego ok. 0,3 mln ha,

- mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ok. 1,0 mln ha wobec 0,98 mln ha obsianych pod zbiory w 2021 roku.

Wiele wskazuje na to, iż rolnicy ponownie zwiększą areał zasiewów kukurydzy na ziarno pod zbiory w 2022 roku, kosztem owsa i mieszanek zbożowych. Powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno pod zbiory w 2021 wyniosła ok. 998 tys. ha.

POLSKA RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA

Na krajowym rynku zbóż w dalszym ciągu dominują oferty sprzedaży pszenicy i kukurydzy. Ciągle utrzymuje się natomiast wyraźnie uszczuplona podaż pszenżyta i jęczmienia, co stanowi silne wsparcie tych zbóż. W związku ze sporym umocnieniem cen zbóż na MATIFie i lokalnie trwającymi siewami kukurydzy, sprzedaż ziarna przez rolników ponownie zeszła na dalszy plan.

Do kraju w dalszym ciągu dociera ukraińska kukurydza, której import w znacznej mierze jest obecnie realizowany jest w ramach wcześniej dokonanych zakupów. Duże problemy logistyczne na granicy i problemy z szybkim odbiorem kukurydzy z wagonów zniechęcają mniejsze firmy handlowe do importu tego zboża. W końcu kwietnia br., kukurydza u pośredników oferujących kukurydzę w regionach blisko wschodniej granicy zawierała się w przedziale ok. 1310-1320 PLN/t, po przeładunku na samochód. Z kolei, cena tego zboża w terminalu w woj. świętokrzyskim wynosiła około 1370 PLN/t, po przeładunku na samochód. 

Dane Komisji Europejskiej wskazują na przywóz ponad 260 tys. ton kukurydzy z Ukrainy do Polski w okresie 1 lipiec 2021 - 24 kwiecień 2022. Gros kukurydzy z Ukrainy zostało sprowadzone do kraju w marcu-kwietniu br. Niemniej jednak, spora część tego ziarna była reeksportowana.

Większy handel ziarnem powinien nastąpić po długim weekendzie majowym. Wielkość obrotów będą jednak w znacznej mierze determinować warunki pogodowe i tempo siewów kukurydzy. 

W końcu kwietnia br., ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą  kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna - 1650-1750 PLN/t,

- pszenica paszowa – 1600-1680 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne - 1350-1500 PLN/t

- żyto paszowe - 1250-1350 PLN/t,

- pszenżyto - 1450-1550 PLN/t,

- jęczmień paszowy - 1450-1550 PLN/t,

- owies paszowy - 950-1020 PLN/t,

- kukurydza - 1400-1450 PLN/t,

- rzepak - 4800-4950 PLN/t.

Z kolei, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) - 1580-1610 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne (72/120) - 1280-1330 PLN/t

- pszenżyto (68) - 1335-1360 PLN/t,

- jęczmień (62) - 1370-1400 PLN/t,

- kukurydza - 1310-1340 PLN/t (dostawa X-XI),

- rzepak - 3900-3940 PLN/t (dostawa VII-VIII).

EKSPORT/IMPORT:

W eksporcie realizowanym drogą morską cały czas wiodącym zbożem jest kukurydza, której załadunki trwają w portach Gdańsk i Gdynia. W końcu kwietnia br. notowano większe załadunki pszenicy. Wiele wskazuje na to, iż łączny eksport pszenicy z kraju w bieżącym sezonie 2021/23 może nie przekroczyć 3 mln ton wobec 4,1 mln ton...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online