Publikacje » Prowadzenie działalności » Branżowy raport rynkowy - grudzień 2022

Branżowy raport rynkowy - grudzień 2022

2 Stycznia 2023

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | LISTOPAD 2022

POLSKA - WIADOMOŚCI RYNKOWE

ZBIORY 2022: WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI ZBÓŻ, RZEPAKU I INNYCH PŁODÓW ROLNYCH GUS

GUS podał wynikowe szacunki produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 roku, które przedstawiają się następująco:

- zbiory zbóż ogółem ocenia się na 35,3 mln t,tj. o ok. 2% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,6 mln t, tj. o ok. 13% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,2 mln t, tj. o ok. 13% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;

- zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,8 mln t, tj. o ok. 10% mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 r.

Ocenia się, że powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno uległa zwiększneiu w porównaniu z ubiegłoroczną o około 19% i wyniosła blisko 1,2 mln ha.Szacuje się, że plony kukurydzy na ziarno wyniosą 69,8 dt/ha i będą mniejsze od ubiegłorocznych o ok. 4,9 dt/ha, tj. o 7%. Tym samym, GUS w dalszym ciągu ocenia zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno na zaskakująco wysokim, rekordowym poziomie ok. 8,3 mln t, tj. o ok. 11% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. 

Wydaje się jednak, iż tegoroczna produkcja kukurydzy będzie mniejsza od ocen GUS w związku z niższymi plonami, ale w związku z dalszym wyraźnym zwiększeniem areału jej uprawy, zbiory kukurydzy na ziarno mogą się ukształtować na poziomie około 7,3-7,4 mln ton wobec około 7,3 mln ton zebranych w 2021 roku.

Tabela 1. Powierzchnia, plony i zbiory głównych upraw w 2022 roku w Polsce.

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Ostatnie dni handlu przed okresem świąteczno-noworocznym przyniosły dalsze spowolnienie w handlu ziarnem. Liczba zawieranych transakcji była bardzo ograniczona. Rolnicy pozostają mało aktywni na rynku nie godząc się na ceny proponowane przez przetwórców i firmy handlowe, które kształtują się pod wpływem tendencji spadkowej. Z drugiej strony, większość wytwórni pasz i młynów jest pokryta w surowiec na okres poświąteczny, a nawet na pierwsze miesiące 2023 roku. 

Ponadto, zapotrzebowanie branży paszowej na ziarno ogranicza notowany spadek produkcji pasz. Przewiduje się, iż w całym 2022 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca (drobiowego, wieprzowego, wołowego) w wadze bitej ciepłej może wynieść ok. 4817 tys. ton, co oznacza jej spadek o około 4% w stosunku do 2021 roku. Produkcja wieprzowiny prawdopodobnie spadnie o około 12% i wyniesie 1645 tys. ton.  Z kolei, produkcja wołowiny może się zmniejszyć o około 10% do 501 tys. ton. Produkcja drobiu prawdopodobnie wzrośnie o około 2% (do 2671 tys. ton) i nie zrekompensuje spadku produkcji mięsa wieprzowego i wołowego.

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż kształtowały się następująco (wg stanu na 30 grudnia):

- pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 1350-1410 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1250-1400 PLN/t                   

- żyto konsumpcyjne - 1050-1150 PLN/t,

- żyto paszowe - 950-1050 PLN/t,

- jęczmień paszowy – 1050- 1240 PLN/t,

- pszenżyto - 1100-1250 PLN/t,

- owies paszowy – 1000-1200 PLN/t,

- kukurydza – 1150-1250 PLN/t,

- rzepak - 2550-2650 PLN/t.

EKSPORT/IMPORT:

Oceniamy, iż w I połowie bieżącego sezonu 2022/23 (VII-XII) eksport pszenicy drogą morską wyniesie około 1,7 mln ton wobec 1,1 mln ton wywiezionych w tym samym okresie poprzedniego sezonu, a kukurydzy około 0,8 mln ton (0,45 mln ton). Notowane umocnienie kursu złotego do głównych walut, w tym głównie do dolara, a także trwająca korekta cen ziarna na giełdach światowych wywierają presję na ceny zbóż oferowanych przez eksporterów, które z kolei nie zadowalają sprzedających ziarno. Dlatego też nie należy się spodziewać znacznego eksportu ziarna z kraju w ramach nowych kontraktów w pierwszych tygodniach 2023 roku.

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 30 grudnia):

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1410 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I),

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1440 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1535...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online