Publikacje » Hodowla » Nawożenie użytków zielonych

Nawożenie użytków zielonych

16 Czerwca 2021

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne. 

Zasadniczą funkcją traw w gospodarce rolnej jest wytwarzanie paszy objętościowej dla przeżuwaczy. Jedną z najbardziej wartościowych, a jednocześnie najtańszych pasz wykorzystywanych w żywieniu zwierząt, jest zielonka z mieszanek motylkowo-trawiastych. Jej zaletą jest wysoki poziom plonowania oraz korzystniejsza wartość pokarmowa w stosunku do zasiewu czystego. Ponadto istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania, dobra zdrowotność komponentów mieszanki, ograniczenie roślinności konkurencyjnej, a także łatwiejsza konserwacja paszy i ograniczenie strat podczas jej przechowywania.

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych, a nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Należy podkreślić, że zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe wzrasta w miarę zwiększenia się intensywności użytkowania. Optymalna zawartość makro- i mikroelementów w runi łąkowej gwarantuje odpowiedni stosunek ilościowy pomiędzy pierwiastkami w roślinie oraz w paszy. Wpływa również korzystnie na przyswajalność składników odżywczych przez zwierzęta oraz ich zdrowotność. Z punktu żywienia zwierząt stosunkowo często stwierdza się w pokosie zbyt dużą zawartość potasu w trawie w stosunku do zbyt niskich zawartości wapnia, magnezu i sodu.

Użytki zielone - nawożenie azotowe

Plonowanie traw w największym stopniu uzależnione jest od poziomu zaopatrzenia w azot. Pierwiastek ten stosowany na użytkach zielonych wykazuje najsilniejsze, w porównaniu do innych składników nawozowych, oddziaływanie na bujność wzrostu, intensywność rozkrzewiania się i odrastania runi trawiastej oraz zmianę składu...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online