Publikacje » Hodowla » Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

23 Lipca 2021

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

Najczęstszym zadaniem użytków zielonych jest zabezpieczenie potrzeb paszowych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Stanowią ważny surowiec w produkcji pasz do bezpośredniego skarmiania (podczas wypasu na pastwisku, skarmiania w oborze lub na okólniku) oraz pasz konserwowanych (kiszonki, sianokiszonki), siana lub suszu. O wartości tych pasz decyduje przede wszystkim skład botaniczny runi, który zależy miedzy innymi od warunków siedliskowych, nawożenia, sposobu użytkowania i terminu zbioru oraz prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych.

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę. Ograniczenie lub całkowite zaniechanie tych zabiegów prowadzi do niekorzystnych zmian w składzie gatunkowym, a w dalszej konsekwencji do degradacji i obniżenia wartości użytku zielonego. Wraz z postępującą degradacją wzrasta udział gatunków lepiej przystosowanych do warunków siedliska, głównie roślin dwuliściennych (zioła i chwasty) oraz gatunków traw o mniejszej wartości paszowej. Ma to wpływ na mniejszą produkcję białka z jednostki powierzchni i w konsekwencji pasz o gorszych parametrach żywieniowych.

Nie tylko chemia

W ramach integrowanej ochrony roślin należy łączyć wszelkie dostępne metody w zwalczaniu chwastów. Znana od starożytności i przypisywana Hipokratesowi maksyma „Lepiej jest zapobiegać, niż leczyć” jest nieustannie aktualna. Dotyczy nie tylko spraw zdrowotnych, ale także wszelkich innych sytuacji, w których profilaktyka jest łatwiejszym, a często i tańszym rozwiązaniem, aniżeli usuwanie skutków niekorzystnych zdarzeń. 

W miarę możliwości lepiej zapobiegać kompensacji chwastów metodami agrotechnicznymi. Dobre efekty uzyskuje się poprzez częstsze koszenie, wykaszanie niedojadów, a w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby zbilansowane nawożenie sprzyja intensywnemu wzrostowi pożądanej roślinności. Gdy te zabiegi nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, można wspomóc się zabiegiem herbicydowym. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami do zwalczania chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych stosować można środki o nazwie: Fernando Forte, Starane lub Taran.

Użytek zielony odchwaszczany herbicydem (lewa strona zdjęcia) i bez odchwaszczania (prawa...
Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online