Mapa plonowania kukurydzy w Polsce w roku 2019

Uprawa buraka - pielęgnacja, nawożenie i ochrona

05 Grudzień 2019
 | Kategoria: Uprawa

Rok 2016 jest ostatnim, w którym nie tylko obowiązuje kwotowanie produkcji, lecz także cena minimalna na buraki cukrowe (26,29 Euro/t). W poprzednim sezonie jedynie Krajowa Spółka Cukrowa płaciła za buraki nieznacznie więcej, niż wynosi cena minimalna. W takich realiach zarobić na uprawie buraków cukrowych nie jest łatwo i nie wszystkim to się udaje. Dlatego w uprawie nie wolno sobie pozwolić na popełnianie jakichkolwiek błędów.

Pielęgnacja

Jednym z ważnych elementów pielęgnacji upraw buraka cukrowego jest zwalczanie pośpiechów i burakochwastów.Niszczenie zarówno jednych, jak i drugich jest zabiegiem niezbędnym na plantacjach buraków cukrowych. Pośpiechy to rośliny buraków cukrowych, które w pierwszym roku wegetacji przeszły proces jarowizacji (stadium niskich temperatur) i wytworzyły pędy nasienne. Natomiast burakochwasty to krzyżówka buraka uprawnego i dzikich jednorocznych form buraka (Beta maritima i Beta macrocarpa). Pozostawienie niepożądanych osobników na polu niesie za sobą wiele niekorzystnych następstw. Przede wszystkim wytworzone przez nie i osypane nasiona (dotyczy to przede wszystkim burakochwastów) stanowią źródło kłopotliwego zachwaszczenia na wiele następnych lat, bo kiełkują sukcesywnie. Rośliny pozostawione do zbioru są niepożądanym zanieczyszczeniem surowca, gdyż nie przedstawiają żadnej wartości technologicznej. Mało tego, zdrewniałe korzenie mogą doprowadzić do uszkodzenia noży krojących buraki w cukrowni.

Jedynym skutecznym sposobem niszczenia jest wyrywanie i wynoszenie z plantacji niepożądanych osobników. Przycinanie niczego nie daje, ponieważ stymuluje roślinę do wytwarzania dodatkowych rozgałęzień.

Dokarmianie dolistne

Jeśli chodzi o mikroelementy, buraki cukrowe są szczególnie wrażliwe na niedobór boru (B), chociaż pobierają go mniej niż manganu (Mn) i cynku (Zn). Na wyprodukowanie tony korzeni wraz z odpowiednim plonem liści pobierają 10 g B, 33 g Mn i 15 g Zn. Niedobór boru nasilają susze glebowe. Jednocześnie bor jest najbardziej deficytowym mikroelementem w naszych glebach. Z analiz próbek gleby wykonanych przez Stacje Chemiczno­ Rolnicze w latach 2009-­2012 wynika, że 74% z nich odznaczało się niską zasobnością w bor. W przypadku cynku było to 17%, a manganu 3% (Lipiński 2013).

Stosowanie boru doglebowo jest mało efektywne. Dlatego zabieg dokarmiania dolistnego buraków borem w nawozach mikroelementowych trzeba uznać za standardowy. Dawka boru podanego dolistnie powinna wynosić:

  • 3 kg B/ha – przy niskiej zawartości boru przyswajalnego w glebie, 
  • 2 kg B/ha – przy średniej
  • 1 kg B/ha – przy wysokiej. 

Nie wolno przesadzić z dawką boru, gdyż podany w nadmiarze, jest szkodliwy. Poza tym jest to niepotrzebny wzrost kosztów nawożenia. [/su_note]Jeśli chodzi o makroelementy, buraki cukrowe powinno się dokarmiać dolistnie magnezem (Mg), który jest składnikiem chlorofilu. W tym celu można stosować siedmiowodny siarczan magnezu (MgSO4 × 7H20) w stężeniu 5% (5 kg nawozu w 100 l wody). W razie potrzeby do oprysku można dodać mocznik w stężeniu 6% (6 kg mocznika w 100 l wody).

Opryski dolistne cieczą roboczą zawierającą nawozy mikroelementowe, siedmiowodny siarczan magnezu i ewentualnie mocznik stosuje się od fazy 6 liści buraków (BBCH 16).

Ochrona przeciwko chwastom, chorobom i szkodnikom

Plantacja musi być wolna od chwastów przez cały okres wegetacji. Chwasty konkurują z burakami cukrowymi nie tylko o światło i składniki pokarmowe, lecz także o wodę. O tym, jak jest to ważne, wielu rolników przekonało się w 2015 r. Zachwaszczenie wtórne skutecznie utrudnia także zbiór buraków. Z chorób grzybowych najgroźniejszy jest chwościk buraka. Jego zagrożenie jest większe na południu niż na północy kraju. W latach sprzyjających infekcji (wysokie temperatury i wilgotność) konieczne jest wykonanie trzech, a nawet czterech oprysków fungicydowych przeciwko tej chorobie. W 2015 r., ze względu na suszę, wystarczyło wykonać jeden oprysk. Na burakach cukrowych żeruje wiele szkodników. Ich znaczenie wzrasta wraz z ociepleniem klimatu. W zeszłym roku szczególnie intensywnie, nie tylko na burakach cukrowych, wystąpiły mszyce. Wszystkich rolników obowiązuje integrowana ochrona roślin, która nakazuje wykorzystanie w pierwszej kolejności metod niechemicznych zapobiegania i zwalczania chwastów, chorób i szkodników, zanim sięgnie się po środki chemiczne.


Administrator serwisu e-pole.pl, miłośnik długich wędrówek z aparatem pod pachą.

Proponowane artykuły:
30 Listopad 2019, autor: Bartłomiej Kowalski
Prezentujemy czarną listę szkodników kukurydzy. Poniżej część pierwsza...
30 Listopad 2019, autor: Bartłomiej Kowalski
Chwasty ze swojej natury, są dużo bardziej odporne na warunki niekorzy...
11 Grudzień 2019, autor: Krzysztof Szymański
Nawożenie ozimych magnezem i potasemPanujące wiosną niskie temperatury...
04 Grudzień 2019, autor: Krzysztof Szymański
Drosophila Suzukii – jak zwalczać?W rozmaitych wydaniach branżowych pu...
05 Grudzień 2019, autor: prof. dr hab. Piotr Goliński
Tematyka ochrony użytków zielonych była już poruszana na blogu e-pole....
24 Luty 2020, autor: Krzysztof Szymański
Effigo to preparat do zwalczania chwastów oferowany w formie koncentra...