Ochrona użytków zielonych – przykłady

02 Czerwca 2016
 | Kategoria: Ochrona

Pisaliśmy na e-pole.pl o samych chwastach łąkowych oraz ogólnie o tym w jaki sposób można z nimi walczyć. Czas na konkrety, czyli kilka propozycji preparatów, które w walce z zachwaszczeniem użytków zielonych przy ciągłym ich użytkowaniu są bardzo pomocne.

Przykład 1: Starane™ 250 EC

W roku zakładania użytków zielonych najlepszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest koszenie odchwaszczające po upływie około 6 tygodni od wysiewu nasion. W kolejnych latach użytkowania, w przypadku spontanicznego pojawienia się chwastów dwuliściennych, można zastosować Staane™ 250 EC, zawierający substancję czynną fluroksypyr. Preparat ten, działając układowo, niszczy nadziemne i podziemne części uciążliwych chwastów dwuliściennych występujących w runi użytków zielonych.

Na działanie Starane™ 250 EC wrażliwe są m.in. gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,  przetacznik polny, tobołki polne, a słabszą wrażliwość wykazują m.in.: pokrzywa zwyczajna, mniszek pospolity i szczawie.

Starane™ 250 EC należy stosować wiosną lub wczesną jesienią, nie później niż do połowy września, w dawce 0,8 l/ha, gdy chwasty osiągną wysokość 8-­10 cm i wytworzą co najmniej 3-­4 liście. Starane™ nie wymaga długiego okresu karencji. Wypas zwierząt lub koszenie trawy po jego zastosowaniu mogą być przeprowadzone już po 7 dniach.

Rośliny przetacznika.

Przykład 2: Fernando Forte™ 300 EC

Herbicydem o szerszym spektrum działania (w porównaniu do Starane™ 250 EC) jest Fernando Forte™ 300 EC. W swoim składzie zawiera bowiem dwie substancje aktywne: fluroksypyr i trichlopyr.

Fernando Forte™ 300 EC jest jedynym w naszym kraju herbicydem selektywnym zalecanym wyłącznie na użytki zielone. 

Stosowany w dawce 2 l/ha w okresie intensywnego wzrostu runi, pozwala na skuteczne zwalczanie uciążliwych, jednorocznych i wieloletnich łąkowych chwastów dwuliściennych, niszcząc ich nadziemne i podziemne części.

Wrażliwe na działanie Fernando Forte™ 300 EC są m.in. szczawie, w tym tępolistny, kędzierzawy i zwyczajny, mniszek pospolity, pokrzywy, rdesty, babka lancetowata i gwiazdnica pospolita.

Po oprysku środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania, a objawy działania na chwasty są widoczne po 5-­7 dniach od jego aplikacji. W niższych temperaturach całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3-­5 tygodniach. Wielką zaletą tego herbicydu jest tylko 7­ dniowy okres karencji dla zwierząt. Produkt ten usuwa z runi także rośliny motylkowate. Z tego względu na obiektach, na których planuje się rośliny motylkowate jako komponent runi, należy po 6 tygodniach od oprysku Fernando Forte™ 300 EC zastosować podsiew koniczynami: łąkową lub szwedzką na łąkach, a białą na pastwiskach. Po 6 tygodniach można także przeprowadzić podsiew mieszanką traw jeśli są one przerzedzone w wyniku konkurencji chwastów.


Jeden z autorów bloga e-pole. Teksty Piotra znajdziecie w naszej witrynie, ale możecie ich również szukać w Dobrej Uprawie i Wiadomościach Sadowniczych.

Proponowane artykuły:
05 Czerwca 2017, autor: Krzysztof Szymański
Nie raz poruszaliśmy już kwestię ochrony użytków zielonych. Dzisiaj te...
21 Maja 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Stosowanie mieszanin zbiornikowych to taktyka dobrze znana rolnikom. Ł...
19 Października 2015, autor: Krzysztof Szymański
W artykule wyjaśniamy jak określa się skuteczność herbicydów podczas b...
15 Lipca 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Galeria zdjęć przedstawiająca kilka sytuacji, w których jest już za pó...
28 Czerwca 2017, autor: Krzysztof Szymański
Zanim przeprowadzimy zwalczanie chwastów jednoliściennych trzeba odpow...
01 Lipca 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Odchwaszczanie pastwisk i łąk, to wymagające zadanie. Można je zrealiz...