Nawożenie jęczmienia ozimego wiosną

11 Grudzień 2019
 | Kategoria: Nawożenie

Jęczmień ozimy na wytworzenie tony ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy pobiera wg Czuby (1996) 23 kg azotu, co oznacza że przy plonie 9 t/ha potrzebuje 207 kg N/ha. Aktualnie zarejestrowane odmiany jęczmienia odznaczają się wysokim potencjałem plonowania, który może się ujawnić pod wpływem właściwego nawożenia. Azot stosuje się w trzech terminach. Podział dawek azotu przyczynia się do ograniczenia wylegania oraz wydłużenia aktywności fotosyntetycznej liści, a także wzrostu zawartości białka w ziarnie.

W pierwszym terminie, tuż przed ruszeniem wegetacji, powinno się stosować przeciętnie od 50 do 70 kg N/ha. Ważny jest stan zaawansowania wzrostu roślin po zimie. Jeśli rośliny są silnie rozkrzewione przed zimą, to nawożenie powinno się opóźnić i w razie potrzeby dawkę azotu ograniczyć. Przeciwnie trzeba postąpić w przypadku plantacji niedostatecznie rozkrzewionych przed zimą czy też uszkodzonych przez mróz, na których azot trzeba zastosować jak najwcześniej.

  1. W pierwszej dawce stosuje się saletrę amonową, Roztwór Saletrzano-Mocznikowy (RSM), saletrzak i salmag (zawierają magnez), saletrosan (zawiera siarkę) oraz polifoskę 21 (zawiera magnez i siarkę).
  2. Druga dawka azotu powinna być zastosowana na początku strzelania w źdźbło jęczmienia (BBCH 30), w ilości 30-40 kg N/ha, w formie saletry amonowej lub mocznika.
  3. Trzecią dawkę azotu stosuje się na początku kłoszenia jęczmienia (BBCH 51) w ilości 40-60 kg N/ha.

Za dwa dni napiszę o nawożeniu wiosennym pszenżyta ozimego.


Administrator serwisu e-pole.pl, miłośnik długich wędrówek z aparatem pod pachą.

Proponowane artykuły:
04 Grudzień 2019, autor: Krzysztof Szymański
Na naszym młodym blogu zaczęły się pojawiać pierwsze komentarze. Oczyw...
04 Grudzień 2019, autor: Krzysztof Szymański
Ważnym elementem technologii nawożenia np. rzepaku ozimego jest dostar...
22 Listopad 2019, autor: Bartłomiej Kowalski
W celu zapewnienia dużej wydajności efektywnej w opryskiwaczach samoje...
08 Grudzień 2019, autor: Krzysztof Szymański
Dostępne są dwa główne rodzaje stabilizatorów azotu: inhibitory ureazy...
28 Styczeń 2020, autor: Krzysztof Szymański
Każda roślina wymaga bardzo konkretnej ilości składników pokarmowych,...
11 Grudzień 2019, autor: prof. dr hab. Aleksander Lisowski
Pożądaną dawkę wypryskiwanej cieczy na hektar można uzyskać w efekcie...