Na co zwracać uwagę przy zakupie rozpylaczy?

11 Maja 2015
 | Kategoria: Ochrona

Rozpylacze, a zwłaszcza ich konstrukcja i wielkość, w największym stopniu decydują o wielkości formowanych kropel. Przy czym w konstrukcji rozpylaczy nie notuje się zasadniczych zmian, a wysiłki producentów są ukierunkowane na poprawę jakości wytwarzanych wyrobów. Najczęściej stosowanymi materiałami w produkcji rozpylaczy polowych są: polimery, stal nierdzewna i ceramika. Wszystkie materiały są odporne na działanie środków ochrony roślin i nawozów płynnych.

  • Polimer pozwala na dużą precyzję wykonania rozpylaczy, jest odporny na ścieranie i ma korzystną relację ceny z jakością.
  • Hartowana stal nierdzewna charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną i jest materiałem odpornym na ścieranie.
  • Ceramika jest materiałem o najwyższej odporności na ścieranie, długiej żywotności i wysokiej odporności na działanie środków ochrony roślin.

Zakup rozpylaczy – materiał

Podatność rozpylaczy na zużycie można uszeregować na podstawie materiału, z jakiego zostały wykonane w następującej kolejności: polimer, stal nierdzewna, ceramika.

Polimery są podstawowym materiałem do produkcji rozpylaczy, ponieważ wytwarzanie z nich wyrobu finalnego jest stosunkowo łatwe i tanie. Pomimo wysokich cen zakupu (ze względu na koszty produkcji) rośnie zainteresowanie rozpylaczami ceramicznymi, ponieważ są one mało podatne na zużycie.

Najważniejszymi parametrami, na które powinno się zwracać uwagę przy doborze rozpylacza są: natężenie przepływu przez każdy rozpylacz oraz wielkość i rozkład kropli.

Wielkość kropli wpływa na stopień pokrycia chronionych roślin, a wybierając odpowiedni rozpylacz – należy kierować się rodzajem zwalczanego patogenu i sposobem działania środka ochrony roślin. Do zwalczania chorób powinno się używać rozpylaczy dających krople drobne lub średnie. Do oprysków chwastobójczych – krople grube lub średnie. Zwalczanie szkodników należy przeprowadzać natomiast rozpylaczami dającymi krople średnie.

Kolory i ciśnienie

Na rynku są dostępne różne rozpylacze, oznaczone kolorami, którym odpowiadają wartości wypływu cieczy wyznaczone przy ciśnieniu około 0,3 MPa. Opryskiwacze płaskostrumieniowe dobrze pracują przy prędkości wiatru do 3 m/s. Dlatego też wykonywanie oprysku jest wskazane w godzinach rannych lub wieczornych. Jeżeli rolnik ma duże plantacje do oprysku, to wskazane jest zakupienie rozpylaczy inżektorowych, które dobrze pracują przy prędkości wiatru do 5-6 m/s. Wytwarzane krople w rozpylaczach inżektorowych są znacznie większe i mało podatne na znoszenie. Zawarte w kroplach pęcherzyki powietrza powodują pękanie kropli na liściu, co daje lepsze pokrycie preparatem chronionej powierzchni. Nie można jednak tych ostatnich rozpylaczy traktować jako uniwersalnych. Nie wskazane jest bowiem ich stosowanie przy małych prędkościach wiatru, gdyż w tych warunkach napowietrzone krople słabo pokrywają opryskiwane powierzchnie.


Miłośnik ciekawych rozwiązań technologicznych, który od lat związany jest z tworzeniem branżowych treści. Od rozmaitych wpisów zaczynając, na zdjęciach i filmach kończąc.

Proponowane artykuły:
26 Października 2020, autor: Sebastian Drzewiecki
Pisząc ten artykuł chcę pokazać, że trudno w tej chwili oceniać, który...
30 Czerwca 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Z tego wpisu dowiesz się dlaczego należy odchwaszczać łąki i pastwiska...
01 Września 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Mulczer, to przykład maszyny wyjątkowo uniwersalnej. Wykorzystywany by...
27 Października 2016, autor: Krzysztof Szymański
Suszenie kukurydzy to temat bardzo ważny, dlatego w ramach cyklu artyk...
22 Kwietnia 2019, autor: Krzysztof Szymański
Największe straty azotu przypadają w miesiącach maj, czerwiec i lipiec...
02 Marca 2017, autor: Krzysztof Szymański
Plonowanie zbóż ozimych w znacznym stopniu zależy od prawidłowego nawo...