Mapa plonowania kukurydzy w Polsce w roku 2019

Łamliwość podstawy źdźbła – choroby w zbożach

01 Grudzień 2019
 | Kategoria: Ochrona

Łamliwość podstawy źdźbła

Agresor: Pseudocercosporella herpotrichoides

Cel: pszenica, ale również pszenżyto, jęczmień ozimy, żyto ozime i mniejszym zakresie zboża jare (mniejsze znaczenie ekonomiczne);

Zniszczenia: przy powierzchni gleby dobrze widoczne pękające jasnobrązowe plamy o eliptycznym kształcie, wyraźnie odgraniczone od reszty źdźbła; we wnętrzu powstaje watowata grzybnia, powodująca zmurszenie podstawy źdźbła; źdźbła tracą stabilność i wylegają; później uschnięte białe kłosy;

Warunki sprzyjające: gęsty płodozmian zbożowy, za głęboki i za wczesny siew jesienią, łagodna i mokra zima, chłodna wiosna, podatne odmiany; optymalna temperatura dla zarodnikowania grzyba 3-4°C, dla infekcji 8-10°C;

Poziom zagrożenia: wysoki (trudna do rozpoznania, długo się rozwija, straty od ok. 15 proc. aż do ok. 50% potencjalnego plonu – przy sprzyjających warunkach i silnej infekcji)

Uwagi: Zdecydowanie najważniejsze schorzenie podstawy źdźbła. Model do określania potrzeby zabiegu ochronneo przeciw łamliwości źdźbła (Pseudocercosporella herpotrichoides


Technika rolnicza nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik rozmaitych maszyn i urządzeń, od motocykli zaczynając na ciągnikach rolniczych kończąc. Dziennikarz, autor wielu publikacji drukowanych i elektronicznych. Absolwent SGGW w Warszawie, filmowiec z zamiłowania.

Proponowane artykuły:
13 Grudzień 2019, autor: Bartłomiej Kowalski
W trakcie okresu wegetacji roślina narażona jest na wiele niebezpiecze...
30 Listopad 2019, autor: Bartłomiej Kowalski
Poniżej prezentujemy zalecane dawkowanie środka Dithane NeoTec™ 75 WG....
05 Grudzień 2019, autor: Krzysztof Szymański
Lancet Plus™ 125 WG, to środek chwastobójczy w formie granul do sporzą...
05 Grudzień 2019, autor: Krzysztof Szymański
Rok 2016 jest ostatnim, w którym nie tylko obowiązuje kwotowanie produ...
11 Grudzień 2019, autor: Rafał Kowalski
Jesień 2016 roku po raz kolejny zaskoczyła nas swoją nieprzewidywalnoś...
13 Marzec 2020, autor: Krzysztof Szymański
Rexade – skład i działanieRexade to herbicyd selektywny o działaniu uk...