Artykuły branżowe kategoria Uprawa ziemniaków

Uprawa ziemniaków

Trudny sezon dla ziemniaka

12 Listopada 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

W tym sezonie wegetacyjnym pogoda sprzyjała rozwojowi kilku chorób, które w ziemniakach powodować mogą straty o znaczeniu gospodarczym. Były to: zaraza ziemniaka, alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka (zamieranie kiełków i biała opilśń na łodygach ziemniaka) oraz choroba bakteryjna – czarna...

Uprawa ziemniaków

Zaraza i alternarioza – groźne dla ziemniaka

08 Czerwca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Dobrze, gdy pod względem żywnościowym kraj jest samowystarczalny. Polska należy do takich właśnie państw, dodatkowo z dość dużą nadprodukcją. Nasze rolnictwo dostarcza towarów należących do najzdrowszych i najbezpieczniejszych żywnościowo w Europie, a jednocześnie bardzo konkurencyjnych cenowo. Obec...

Uprawa ziemniaków

Stonka ziemniaczana

08 Czerwca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Najłagodniejsza zima stulecia 2019/2020 roku z pewnością będzie miała wpływ na poziom śmiertelności zimujących w glebie szkodników roślin. Znanym gatunkiem, którego diapauza przebiega w ten sposób jest stonka ziemniaczana. Choć owada tego nie trzeba przedstawiać, bo jest to chyba najpopularniejszy g...

Uprawa ziemniaków

Nawożenie ziemniaka

08 Czerwca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Podczas planowania nawożenia upraw ziemniaka należy uwzględnić zasobność gleby w podstawowe składniki, wnoszone dawki obornika oraz prognozowany plon, by na tej podstawie ustalić racjonalne dawki nawozów mineralnych. Wniesiony do gleby obornik lub gnojowica zaspokoją przeciętnie 30–40% potrzeb pokar...

Uprawa ziemniaków

Mszyce na ziemniaku – to już spory problem

08 Czerwca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Od kilku sezonów ciepłe jesienie i łagodne zimy sprzyjają przetrwaniu różnych gatunków mszyc tych pór roku. W drugiej połowie grudnia 2019 r., ze względu na wyjątkowo wysoką jak na ten okres temperaturę – lokalnie dochodzącą do 18°C, obserwowałam wciąż aktywne osobniki polifagicznej mszycy brzoskwin...

Uprawa ziemniaków

ZWALCZANIE CHWASTÓW W TERMINIE PO WSCHODACH ZIEMNIAKA

08 Czerwca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Po wschodach ziemniaka zwalczanie chwastów jest ułatwione, gdyż łatwiej je zidentyfikować. Chwasty znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, co również ułatwia dobór herbicydów pod konkretne gatunki występujące na plantacji. Obecnie w rejestrze znajdują się tylko trzy substancje aktywne do zwalczan...

Uprawa ziemniaków

Zaprawianie bulw ziemniaka

08 Kwietnia 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Ogólnie określona ochrona roślin jest głównym elementem produkcji bulw ziemniaka, niezależnie od ich przeznaczenia. Źle przeprowadzona – nieodpowiednio dobranymi środkami, w nietrafionych terminach – jest przyczyną bardzo dużych strat plonu. Dlatego nie wolno jej bagatelizować. Profesjonalny produce...

Uprawa ziemniaków

Kwalifikowane sadzeniaki – czyli jakość plonu ziemniaka!

06 Marca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Zdrowotność sadzeniaków to podstawowy element uzyskania wysokiej jakości plonów. Wegetatywny sposób rozmnażania ziemniaka na plantacjach towarowych z roku na rok niesie za sobą ryzyko pogorszenia zdrowotności zbieranych bulw (dochodzi głównie do porażenia wirusami roślinnymi i chorobami grzybopodobn...

Uprawa ziemniaków

Rizoktonioza – choroba, której nie wolno lekceważyć

06 Marca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Rizoktonioza, której sprawcą jest Rhizoctonia solani powszechnie występuje na plantacjach ziemniaka i na ponad 250 innych gatunkach roślin uprawnych. Jej nasilenie zależy m.in. od wielkości źródła infekcji (stopnia porażenia sadzeniaków, wielkości inokulum grzyba w glebie) oraz przebiegu warunków at...

Uprawa ziemniaków

Przystępując do walki z nicieniami

05 Lutego 2020
żródło: https://www.corteva.pl/

Uprawiając z roku na rok na tych samych polach warzywa, a zwłaszcza warzywa korzeniowe i ziemniaki – warto zwrócić uwagę na występowanie nicieni pasożytów roślin oraz ich nie tylko bezpośrednią, ale i pośrednią szkodliwość. Utarło się przeświadczenie, że nicienie stanowią problem na glebach lek...

czytaj artykuł ->
Uprawa ziemniaków

Co warto wiedzieć o przechowalni ziemniaka

08 Stycznia 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Na jednym ze szkoleniowych spotkań dla producentów ziemniaków na Dolnym Śląsku była okazja zwiedzenia obiektu przechowalniczego. Specjalista ds. przechowywania Kamil Maniak z firmy Omnivent omówił, jakie są zalety i jakie wady zastosowanych tam rozwiązań. Podpowiadał o czym warto pomy...

Uprawa ziemniaków

ZIEMNIAKI JAD. Przechowywanie

09 Grudnia 2019
żródło: https://www.plantpress.pl/

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie obserwowano w sezonie dużej presji infekcyjnej zarazy ziemniaka, ale wysokie temperatury i okresy niedoboru wilgoci stwarzały korzystne warunki do rozwoju innych chorób. Wysokie temperatury powietrza i gleby oraz niedobór wilgoci mający wpływ na...