Artykuły branżowe kategoria Hodowla

Hodowla

Ważna mikroflora żwacza

13 Stycznia 2021
żródło: www.plantpress.pl

Bakterie zasiedlające żwacz, dzięki kompleksowi enzymatycznemu rozkładają celulozę, hemicelulozę oraz pektyny stanowiące ściany komórek pasz objętościowych. W ten sposób udostępniają składniki pokarmowe zawarte we wnętrzu komórek pasz. Pamiętajmy, że żywiąc przeżuwacza, karmimy drobnoustroje w jego żwaczu - powinno to być zatem karmienie niezwykle przemyślane.

czytaj artykuł ->
Hodowla

Zasuszanie krów podstawą sukcesów w produkcji mleka

11 Grudnia 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Żywienie i postępowanie z krowami w okresie zasuszania odgrywa istotne znaczenie w racjonalnym chowie krów mlecznych. Rzutuje nie tylko na życiową wydajność mleczną, ale także na zdrowotność i użytkowość rozrodczą krów, przyczyniając się, lub całkowicie eliminując problemy związane ze zdrowiem zwier...

Hodowla

Oświetlenie obory

10 Grudnia 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

W życiu większości istot żywych, światło odgrywa znaczącą rolę; wiele czynności życiowych organizmu, pośrednio lub bezpośrednio, sterowane jest światłem. Światło hamuje syntezę melatoniny w szyszynce oraz pobudza funkcjonowanie podwzgórza. To ostatnie inicjuje aktywność jajników krów. Właściwe...

Hodowla

Jak poprawić apetyt krowy

12 Listopada 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Stado musi być zdrowe, chore krowy nie interesują się paszą. Należy szczególną uwagę zwracać na pomijany aspekt – stan racic. Krowy ze schorzeniami kończyn, polegują przez większą część dnia i nie wykazują zainteresowania stołem paszowym. Wpływ na apetyt ma faza laktacji oraz wiek krowy. Niechęć do...

Hodowla

A może bydło opasowe?

12 Listopada 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Podstawą sukcesu w opasie bydła jest sposób żywienia oraz racjonalne wykorzystanie paszy. Sądzi się, że koszty skarmianej paszy mogą przekraczać nawet 70% wszystkich ponoszonych nakładów. Z tych względów, produkcję wołowiny warto promować w regionach kraju dysponujących dużymi areałami trwałych użyt...

Hodowla

Ketoza – choroba zawodowa krów wysokomlecznych

03 Sierpnia 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Ketoza jest popularną chorobą przemiany materii u krów, szczególnie wysokomlecznych, będących w szczytowym okresie laktacji. Występuje w formie klinicznej lub subklinicznej. Ta pierwsza może dotyczyć 2-15% polskiego pogłowia krów wysokomlecznych, natomiast 40-60% wysoko produkcyjnych krów cierpi na...

Hodowla

Woda w zasięgu pyska

06 Lipca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Woda, mimo że nie dostarcza energii i składników odżywczych, jest jednym z niezbędnych składników życiowych, zaś jej niedobór działa znacznie bardziej szkodliwie niż brak paszy. Krowa wypija odpowiednią ilość wody oraz dodatkowo wprowadza ją do ustroju pobierając pasze soczyste (zielonki, kiszonki)....

Hodowla

Lizawki na pastwisku

06 Lipca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Naturalna skłonność zwierząt do lizania słonych przedmiotów sprawia, że od lat produkowane i stosowane w żywieniu są lizawki solne. Stanowią one łatwo przyswajalne źródło sodu i chloru. Niedobór tych pierwiastków szczególnie dotyczy zwierząt gospodarskich, które ze względu na wysoką podaż potasu, za...

Hodowla

Ważny dobrostan krów…

08 Czerwca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Istnieje w kraju coraz więcej stad, gdzie krowy produkują 10-12. i więcej tyś. kg mleka, jednak krótki okres ich użytkowania nie rekompensuje kosztów związanych z odchowem jałówek. Niemal 92% takich krów jest brakowanych w pierwszych trzech laktacjach; do drugiej laktacji nie dożywa ok. 25% krów, do...

Hodowla

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

09 Kwietnia 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem c...

Hodowla

Higiena systemów pojenia

06 Marca 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Woda używana do pojenia zwierząt wywiera istotny wpływ na stan ich zdrowia oraz produkcyjność. Często w instalacji wodnej gromadzą się osady będące doskonałą pożywką dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Zadbanie więc o dobrą jakość wody oraz właściwy stan systemu pojenia to podstawowy cel jaki powin...

Hodowla

Co to jest strefa kiszonki?

17 Lutego 2020
żródło: https://www.corteva.pl/

  Wszyscy wiedzą, że Pioneer ma znakomitą kukurydzę, a czy wiecie, że kiszonki z niej nie mają sobie równych?Strefa kiszonki?To holistycznie podejście do produkcji pasz objętościowych, stanowiących podstawę w żywieniu bydła. Każda część musi być wykonana z najwyższą starannością, prawidłow...

czytaj artykuł ->
Hodowla

Hodowla krów mlecznych. Rozmowa z Piotrem Doligalskim

06 Lutego 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Postawiłem na krowy i nadal będę je hodował Rozmowa z Piotrem Doligalskim, prezesem i właścicielem zakładu rolnego w Kowrozie ( województwo kujawsko – pomorskie).Jak długo zajmuje się Pan hodowlą bydła mlecznego ?-Bydło mleczne hoduję już 15 lat . Aktualnie mam 400 krów mlecznych , a w sumie 85...

Hodowla

Bydło – zdrowe nogi to podstawa

06 Lutego 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Wzrost wydajności mlecznej bydła, zagęszczenie hodowli, zmiany w systemach żywienia i utrzymania sprawiły, że odsetek krów eliminowanych ze stad z powodu schorzeń kończyn i ich powikłań kształtuje się obecnie na poziomie 15-20%, a w stadach wysokoprodukcyjnych może dochodzić nawet do 50%. O nogi, a...

Hodowla

Dodatkowe pieniądze za dbanie o zwierzęta

09 Stycznia 2020
żródło: https://www.gazetaprawna.pl

300 zł za lochę i prawie 600 zł za krowę mleczną może otrzymać rolnik, jeśli poprawi warunki życia z...

Hodowla

Od lutego będziesz mógł kupić mięso od rolnika

09 Stycznia 2020
żródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Resort rolnictwa zezwoli na ubój zwierząt w gospodarstwach, co pozwoli pominąć duże ubojnieRozporządzenie ministra rolnictwa, które wejdzie w życie 18 lutego, zezwoli na zakładanie małych ubojni przy...

Hodowla

Higiena wymienia

08 Stycznia 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Schorzenia wymienia – mastitis, należą do szczególnie generujących wysokie koszty w stadach krów mlecznych. Z tych względów ważnym elementem w produkcji mleka jest bezwzględne przestrzeganie higieny wymienia, doju, pomieszczeń, legowisk, wybiegów oraz sprzętu udojowego.Pierwszą czynnością, jaką powi...

Hodowla

Jak nie HF to co?

08 Stycznia 2020
żródło: https://www.plantpress.pl/

Intensywna produkcja mleka ściśle wiązana jest dziś z bydłem HF, uznawanym za najwybitniejszą rasę mleczną  na świecie. Przez ostatnich 25-30 lat, polscy hodowcy dążąc do poprawy mleczności swoich krów przekrzyżowali większość stad tą rasą. Dziś coraz częściej zaczynają się pojawiać problemy zw...

Hodowla

Ptasia grypa blokuje eksport drobiu i jaj

07 Stycznia 2020
żródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Sprzedaż polskiego mięsa drobiowego rosła w tempie 12 proc. rocznie, z czego połowa była zasługą dwóch niedawno odzyskanych rynków: chińskiego i południowoafrykańskiego. Znów je tracimyŹle się zaczął...

Hodowla

Praca przy hodowli krów nie będzie uznawana za sezonową

07 Stycznia 2020
żródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Resort rodziny proponuje więcej wyłączeń z podklas działalności gospodarczej należących do rolnictwa, w których zatrudnienie obcokrajowca będzie możliwe na podstawie zezwolenia na pracę wydanego przez...

Hodowla

Gdy braknie pasz objętościowych…

09 Grudnia 2019
żródło: https://www.plantpress.pl/

Wyjątkowo trudne warunki pogodowe wiosną i latem (susza) sprawiły, że najbliższe miesiące mogą postawić producentów mleka w ekstremalnej sytuacji. Nie wszyscy bowiem hodowcy bydła zdążyli przygotować wystarczające zapasy pasz objętościowych, co sprawi, że na wiosnę część z nich może stanąć przed tru...

Hodowla

Kiszone ziarno kukurydzy

09 Grudnia 2019
żródło: https://www.plantpress.pl/

W warunkach klimatycznych naszego kraju, ziarno kukurydzy w momencie zbioru zawiera od 30 do 38% wody i  jest zbyt wilgotne, aby nadawało się do przechowywania. Wysypane na pryzmę, już po upływie doby może nie nadawać się na paszę; następuje bardzo szybki rozwój bakterii i pleśni. Istnieje więc...

Hodowla

Komórki somatyczne w mleku

08 Listopada 2019
żródło: https://www.plantpress.pl/

Mleko pobrane ze zdrowego wymienia krowy zawiera w 1 ml ok. 100 tys. komórek somatycznych. Powstają one wskutek naturalnej regeneracji tkanki gruczołowej wymienia. Z chwilą wniknięcia do wymienia bakterii chorobotwórczych, organizm krowy zwalcza ten atak produkując białe ciałka krwi, które posiadają...

Hodowla

Mikotoksyny

08 Listopada 2019
żródło: https://www.plantpress.pl/

Mikotoksyny są produktami przemiany materii grzybów toksynotwórczych, namnażających się na roślinach lub w paszach podczas zbioru lub przechowywania. Zjawisku temu sprzyjają: uszkodzenia i zabrudzenie ziarna spowodowane mechanicznym zbiorem, niestaranne dosuszenie ziarna, niewłaściwe warunki przecho...

Hodowla

Musimy odbudować markę polskiej wołowiny

13 Października 2019
żródło: https://www.plantpress.pl/

Rozmowa z Grzegorzem Kopackim, hodowcą bydła mięsnego z Proboszewic w województwie łódzkim  Czy hodowla bydła ras mięsnych to dobry interes ? - W tej chwili to jeden z gorszych, szczególnie przy tych cenach , które obecnie funkcjonują. A wszystko to przez jeden pr...

Hodowla

Kiszonka z kukurydzy - jak skutecznie zakisić?

13 Października 2019
żródło: https://www.plantpress.pl/

Wiele wskazuje na to, że początki zakiszania pasz sięgają nawet późniejszych czasów niż X wiek przed naszą erą. Świadczą o tym np. odległe czasowo znaleziska z terenów Egiptu czy Kartaginy. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ proces kiszenia-jako konserwacji paszy jest bardzo wy...

czytaj artykuł ->